Av, Avcı, Avcılık, Atıcılık, Amatör Balıkçılık, Doğa ve Doğa Sporları, Yaban Hayatı Haberleri
Duyurular:
DKMP: Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Av Tüfekleri, Araçlar ve Akülerin Satışı
Antalya Şube Müdürlüğümüzce el konulan, yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların (silahlar, araçlar ve hurda aküler) satışı 2886 Sayılı kanunun 2. Maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29.c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 07 Temmuz 2015 tarihinde VI. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğünde (Sedir mahallesi vatan bulvarı adresindeki ek hizmet binası ihale odasında ) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI VI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI

SIRA NO

CİNSİ

MARKASI

SERİ NO

MİKTARI (Adet)

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İ      H      A      L      E

GÜNÜ

SAATİ

1

Y. Oto. Av Tüfeği

SARSILMAZ CONCORDE

DK 74829

1

225.-

45.-

07.07.2015

09.00

2

Y. Oto. Av Tüfeği

ESCORT

289380

1

100.-

20.-

07.07.2015

09.05

3

Y. Oto. Av Tüfeği

VURSAN

99 04072

1

225.-

45.-

07.07.2015

09.10

4

Y. Oto. Av Tüfeği

MARATON AKREP

18054

1

100.-

20.-

07.07.2015

09.15

5

Y. Oto. Av Tüfeği

ÜZÜMLÜ

13425

1

100.-

20.-

07.07.2015

09.20

6

Y. Oto. Av Tüfeği

HUĞLU

12.06906

1

100.-

20.-

07.07.2015

09.25

7

Y. Oto. Av Tüfeği

ÖZ ZÜMRÜT

11-2157

1

100.-

20.-

07.07.2015

09.30

8

Y. Oto. Av Tüfeği

ARMSAN PHENOMA

12E0482

1

250.-

50.-

07.07.2015

09.35

9

Y. Oto. Av Tüfeği

SAFARİ KLAS

0637

1

100.-

20.-

07.07.2015

09.40

10

Y. Oto. Av Tüfeği

KRAL

9780

1

100.-

20.-

07.07.2015

09.45

11

Y. Oto. Av Tüfeği

HUĞLU HUĞ-SAN

A 01058

1

200.-

40.-

07.07.2015

09.50

12

Y. Oto. Av Tüfeği

LUIGI FRANCHI

SA 45272

1

300.-

60.-

07.07.2015

09.55

13

Y. Oto. Av Tüfeği

CEYLAN MENZİL 2001

6246

1

150.-

30.-

07.07.2015

10.00

14

Y. Oto. Av Tüfeği

WINCHESTER

7125

1

125.-

25.-

07.07.2015

10.05

15

Y. Oto. Av Tüfeği

SARSILMAZ CONCORDE

DK 75393

1

250.-

50.-

07.07.2015

10.10

16

Y. Oto. Av Tüfeği

VURSAN

95 7155

1

100.-

20.-

07.07.2015

10.15

17

Y. Oto. Av Tüfeği

ÜS-SAN ZAFER

3298

1

100.-

20.-

07.07.2015

10.20

18

Y. Oto. Av Tüfeği

HUĞLU 601 G

01 A 3842

1

250.-

50.-

07.07.2015

10.25

19

Y. Oto. Av Tüfeği

RİTA DİZAYN MAGNUM

11.2663

1

125.-

25.-

07.07.2015

10.30

20

Y. Oto. Av Tüfeği

ÜZÜMLÜ

4043

1

100.-

20.-

07.07.2015

10.35

21

Y. Oto. Av Tüfeği

VURSAN

93 3627

1

200.-

40.-

07.07.2015

10.40

22

Y. Oto. Av Tüfeği

ATA ARMS

03-473

1

100.-

20.-

07.07.2015

10.45

23

Y. Oto. Av Tüfeği

SARSILMAZ CONCORDE

DK 62239

1

300.-

60.-

07.07.2015

10.50

24

Y. Oto. Av Tüfeği

SARSILMAZ CONCORDE

DK 105285

1

300.-

60.-

07.07.2015

10.55

25

Y. Oto. Av Tüfeği

ÜZÜMLÜ

13294

1

125.-

25.-

07.07.2015

11.00

26

Y. Oto. Av Tüfeği

PRENSES MAGNUM

11555

1

200.-

40.-

07.07.2015

11.05

27

Y. Oto. Av Tüfeği

ASTEGA-ARMS

10 / 4587

1

100.-

20.-

07.07.2015

11.10

28

Y. Oto. Av Tüfeği

SKB SHOTGUNS

NSG 07479

1

400.-

80.-

07.07.2015

11.15

29

Y. Oto. Av Tüfeği

P BERETTA

P 7985E

1

200.-

40.-

07.07.2015

11.20

30

Y. Oto. Av Tüfeği

HUĞLU KAPLAN YENİ HUĞLU

10 / 1258

1

175.-

35.-

07.07.2015

11.25

31

Y. Oto. Av Tüfeği

HUĞLU SÜPER X2 SPORTING

12.07273

1

250.-

50.-

07.07.2015

11.30

32

Y. Oto. Av Tüfeği

SARILMAZ CONCORDE

T1102-04 DK 02927

1

300.-

60.-

07.07.2015

11.35

33

Y. Oto. Av Tüfeği

SARSILMAZ SA W 700

12M03354

1

350.-

70.-

07.07.2015

11.40

34

Y. Oto. Av Tüfeği

HUĞLU 501 G

03A 4628

1

125.-

25.-

07.07.2015

11.45

35

Y. Oto. Av Tüfeği

ARMY SERRA

12.0122

1

150.-

30.-

07.07.2015

11.50

36

Y. Oto. Av Tüfeği

ESCORT MAGNUM

060093

1

125.-

25.-

07.07.2015

11.55

37

Y. Oto. Av Tüfeği

ESCORT MAGNUM

021963

1

200.-

40.-

07.07.2015

12.00

38

Y. Oto. Av Tüfeği

LUIGI FRANCIHI

SA 56528

1

300.-

60.-

07.07.2015

12.05

39

Y. Oto. Av Tüfeği

WINCHESTER

5985

1

150.-

30.-

07.07.2015

12.10

40

Y. Oto. Av Tüfeği

WİZARD IW - 3310

12-0484

1

125.-

25.-

07.07.2015

12.15

41

Y. Oto. Av Tüfeği

SARSILMAZ CONCORDE

T1102-06 DK00595

1

300.-

60.-

07.07.2015

12.20

42

Y. Oto. Av Tüfeği

QANTUM

13-2459

1

150.-

30.-

07.07.2015

12.25

43

Y. Oto. Av Tüfeği

PRENSES

12049

1

150.-

30.-

07.07.2015

14.00

44

Y. Oto. Av Tüfeği

SPECİEL

1119

1

150.-

30.-

07.07.2015

14.05

45

Y. Oto. Av Tüfeği

ARMSAN PHENOMA

12E 0309

1

150.-

30.-

07.07.2015

14.10

46

Y. Oto. Av Tüfeği

HUĞ-SAN HUĞLU

98-0519

1

100.-

20.-

07.07.2015

14.15

47

Y. Oto. Av Tüfeği

VURSAN

94-2939

1

100.-

20.-

07.07.2015

14.20

48

Y. Oto. Av Tüfeği

ÇİFSAN

34455

1

150.-

30.-

07.07.2015

14.25

49

Y. Oto. Av Tüfeği

MOZBERK

10-1946

1

125.-

25.-

07.07.2015

14.30

50

Y. Oto. Av Tüfeği

ÜZÜMLÜ PRENSES

4602

1

125.-

25.-

07.07.2015

14.35

51

Y. Oto. Av Tüfeği

RADİKAL

74957

1

125.-

25.-

07.07.2015

14.40

52

Tek Kabinli Kamyonet

FIAT-DUCATO

1998 Model

Şasi No: ZFA 23000005536245

1

7909,60

791.-

07.07.2015

14.45

53

Hurda Akü

Muhtelif

Tahmini 150 Kg

150 Kg

225.-

45.-

07.07.2015

14.50

                       

1- Antalya Şube Müdürlüğümüzce el konulan, yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların (silahlar, araçlar, ve hurda aküler) satışı 2886 Sayılı kanunun 2. Maddesi, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği  29.c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 07 Temmuz 2015 tarihinde VI. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğünde (Sedir mahallesi vatan bulvarı adresindeki ek hizmet binası ihale odasında ) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

 2- İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığının huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

     a. İkametgah Belgesi

     b. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı göstermeleri,

     c. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

     d. Geçici teminata ilişkin belgeler. ( Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ziraat Bankası Şarampol Şubesi nezdinde bulunan 57353241– 5001 (IBAN NO: TR960001000595573532415001) hesaba yatırılması zorunlu olup, yatırılan dekontlarda ilanda belirtilen taşınırın (silah, araç veya hurda aküler) sıra numarası mutlaka belirtilecektir. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır. 

                        e) Tüzel kişilerinin kayıtlı olduğu meslek odası belgesini ibra etmesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaleten katılıyorsa vekaletname ile imza beyannamesi vermeleri;

                        f) Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler  ayrıca "Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi" ni vermek zorundadır.                                                          

                        g) İhaleye girecek olan İstekliler İhale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.

                        3- .Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermeleri,

                        4- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Antalya Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edilebilir.

                5- Taşınır mal satışları ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.                                               

                 6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.    

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Kırıkkale Silah Satış İhalesi
Kırıkkale Silah Satış İhalesi

Haberi Oku